FEDAİ

- - RAMAZAN AKINCI - - FOTO ALBÜM BLOG'UM FEDAi ZiYARETÇi DEFTERi ÖZGEÇMiSiM RADYO

bir fedai'nin günlüğü

FEDAÝ MEHMET'iN ÖYKÜSÜ

Henüz 12 yaþýnda iken Antep Savunmasýnda Fedai oluyor. Aslan Beye kendisi gidiyor, adeta fedai olmak için yalvarýyor. Yaþýn küçük çocuksun, tüfeði kullanamaz, düþmandan korkar kaçarsýn deniyor kendisine. Aðrýna gidiyor bu söz, onuruna dokunuyor ve feryat edercesine haykýrarak Aslan Beye:

- Ben þehit çocuðuyum, hiçbir þeyden korkman, kaçacak bir yerimde yok, aha þu çetelerden 10 adým önde gitmezsem beni kendi silahýnla vur diyor. Bu feryat Aslan Beyin ikna olmasýna yetmiþti. Hem Aslan Bey, hem Fedai Mehmet hem de diðer fedailer birbirilerinden habersiz ayný þeyi terennüm ediyorlardý.

- Düþmanlar çiðnerse kadýný, kýzý -

 Türkün yüreðine dolmaz mý sýzý

- Sokmayýn Antepe þu Fransýzý

- Sönmesin Türklüðün aziz yýldýzý, Kalben kavilleþtiler; Antepe Fransýzý sokmayacaklar ve Türklüðün ateþini söndürmeyeceklerdi. Ve öyle de oldu. 6317 þehit bir o kadar da gazi sönmeyen ateþ baðýmsýzlýk meþalesi.

Bayrak Dalgalanmak İçin Uğrunda FEDAİLER ister
Ertuğrul KOCADAĞ

Son aylarda artan bölücü terör olayları ile birlikte, şehit düşen vatan evlatlarının cenazeleri de bir bir memleketlerine gelmeye başladı. Bayrağa sarılı her şehit cenazesini gördükçe ;
“Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilal uğruna ya rab! ne güneşler batıyor”
Mısraları canlanıyor hafızamızda. Şehidimizin tabutunu hüzün ve hayranlıkla izlerken , Ay-Yıldızlı Bayrağa takılıyor gözümüz. Çok nazlı ve gururlu duruyor şehit cenazesinin üzerinde. Sanki “bakın o benim için öldü, benim için anadan, yardan ve serden geçti…” diyerek övünüyor adeta.
Şair, “kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü” diye tasvir ediyor Ay-Yıldızlı Bayrağı. Demek ki Bayrak namus olarak algılanacak ve uğrunda can verilecek mukaddes bir değer.
Bir başka şairde;
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Mısraları ile dile getiriyor Bayrağın taşıdığı yüce manayı.
Bayrak Müslüman Türk milletinin inancını, hürriyetini ve bağımsızlığını temsil etmektedir.
“Bayrağımızdaki hilal Allah c.c., Yıldız ise sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) i temsil etmektedir. Bayrağımızdaki hilal, kutsallığını yazılışındaki harflerden alır. Çünkü “hilal” kelimesi, Allah isminin harfleri ile yazılmaktadır. Her iki ismin ebcet hesabı ile değeri eşittir. Elif: 1 + Lam :30 + Lam :30 + He:5 = 66 eder.
Osmanlı, Allah'ın zatını ve ismini tenzih etmek ihtiyacıyla, aynı değeri taşıyan hilali Bayrağına sembol yapmıştır.
Hilalin önündeki yıldız ise doğrudan doğruya Muhammed imlasının şeklinden alınmıştır. Çünkü Sülüs yazısıyla Muhammed yazılınca ortaya beş köşeli yıldız çıkar: mim harfinin başı, ha'nın dirseği, ikinci mim'in kıvrımı, “dal” harfinin üst ve alt kanatları beş köşeli muhteşem bir yıldız meydana getirir.”
Ayrıca başlangıçta Kayı boyunun Bayrağı ve Osmanlı Sancağı olan “altın yay ve gümüş oklar” da “cihan hakimiyeti” mefkuresini sembolize etmektedir. Sancaktaki altın yay dünyayı, alemi ; üç adet gümüş oklar ise “Oğuz Boyları”nı temsil etmektedir. Yay da gerilmiş vaziyette olan ok, Oğuzlardan hakimiyeti elinde bulunduran, cihan hakimiyetini gerçekleştirecek olan boyu temsil eder.
Yani dünyaya nizam verme, “Nizam-ı Alem” mefkuresini temsil eder Osmanlı Sancağı.
Ay-Yıldızlı Bayrağımızın dalgalanması bir taraftan milletimizin hürriyet ve bağımsızlığını ifade ederken; diğer taraftan da milletimizin tevhit inancının, Resulullahın sünneti seniyyesinden kaynaklanan güzel ahlakının, namusunun, şerefinin ve bütün mukaddes değerlerinin korunmakta olduğunu, namertlere, namahremlere, yerli ve yabancı hainlere karşı muhafaza edildiğini ifade etmektedir.
Onun için Ay-Yıldızlı Bayrak Müslüman Türk milletinin her şeyidir. Bayarak bizim milli haysiyetimiz; Bayrak bizim milli onurumuz, gururumuz; Bayrak bizim ırzımız, namusumuz; Bayrak bizim insanlığımız, hürriyetimiz; Bayrak bizim varlığımız, dirliğimiz; Bayrak bizim inancımız, kültürümüz; Bayrak bizim şehidimiz, gazimiz; Bayrak bizim ruhumuz, canımız… kısacası Bayrak bizim her şeyimizdir.
Her milletin bayrağı kendince kıymetli olabilir. Ancak Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı kadar değerli hiçbir bayrak yoktur. Çünkü hiçbir bayrak için o kadar çok kan dökülmemiştir. Hiçbir bayrak için o kadar şehit verilmemiş, milyonlarca vatan evladı feda edilmemiştir. Hiçbir bayrağın uğruna o kadar çok acı, ızdırap ve sıkıntı yaşanmamıştır. Hiçbir bayrağın uğrunda bunca darlık, yokluk, açlık ve çile çekilmemiştir.
Onun için Türk Bayrağı çok değerlidir. Ne kadar nazlansa yeridir.
Milletimiz Bayrağını el uzatılamaz “Kutsal” bir değer olarak kabul etmiş; ve Bayrağını Kur'an'ı ile birlikte anmıştır. Kitabını yani Kur'an'ı Kerimi ve Bayrağını en yüce en kutsal değerler olarak benimsemiştir. Yeminlerini bile Kitap ve Bayrak üzerine yapmıştır. Onun için darlıkta, buhranda, yoklukta, kıtlıkta, açlıkta, sefalette, en şiddetli savaşlarda, en dehşetli düşmanlara karşı bile Bayrağını korumuş; milyonlarca şehidin kanı pahasına, milyonlarca yiğit vatan evladını fedai yaparak Bayrağını hep en yükseklerde dalgalandırmıştır.
Evet, Bayrak dalgalanmak için uğrunda fedailer ve feda edilmeye hazır canlar ister. Bayrağın rengi solmamak için uğrunda dökülebilecek kan ister. Gerektiğinde uğrunda kan dökülsün ki rengini şehitlerin kanından alan, al rengi hiç solmasın.
Dün olduğu gibi, bugün de , yarın da Bayrak dalgalanmak için uğrunda fedailer ister.
Müslüman Türk milleti, basiret gözünü açmalı, uyanık ve ferasetli davranarak, şanlı ecdadının kendisine emanet bıraktığı şanlı Bayrağını en yükseklerde, yücelerde dalgalandırmaya devam etmelidir.
Bu memlekette bazı hainler, vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerden bahsetmeyi “fasarya” olarak değerlendirecek kadar ihanet içerisindedir. Bazı ihanet şebekeleri ve karanlık odaklar tarafından milli ve manevi değerlerimiz yozlaştırılarak, milli kimliğimiz yok edilmeye; milli birlik ve bütünlüğümüz bozulmaya; inanç ve ahlaki değerlerimiz unutturulmaya çalışılıyor.
Bu memlekette analar, yüzyıllarca oğullarını kurbanlık koç gibi saçını kınalayarak, vatana ve Bayrağa kurban ederek; “Haydi oğul git uğurlar ola, git ki vatan kurtula, ya şehit ol ya gazi” diyerek gönderdi asker ocağına ve cihada. Nice vatan evladı ölürsem şehit olacağım, makamların, mevkilerin en yücesine kavuşacağım ; kalırsam gazi olacağım, en büyük şerefi kazanacağım diyerek koşarak, severek, iştiyakla gitti asker ocağına ve savaş meydanına.
Oğlu şehit olan aile toplumda üstün bir prestij ve onur kazandı. Çünkü onlar “Şehit ailesi” olmanın hazzını ve haklı gururunu taşıyorlardı.
Ancak neler oldu bize? Ne yaptılar, ne ettiler bizim şehit anaları ve şehit babalarımıza.
Oğlu şehit düşmüş bir ana TV ekranlarına dönüp avazı çıktığı kadar bağırıyor: “vatan sağ olsun demeyeceğim” diyor. Hayret ve dehşet içerisinde kalıyoruz. Tarihimizde ilk defa bu tür hadiseler ile karşılaşıyoruz
Biz millet olarak ; oğlu şehit olan anne-babasının “vatan sağ olsun, vatan için geride kalanları da feda ederim gerekirse” demelerine alışmışız. “Vatan sağ olsun demeyeceğim” sözü bize çok yabancı, alışmadık ve aykırı geldi. İster istemez bu sözü söyleyen bizden olamaz ; eğer o bizden birisi ise biz biz değiliz artık ; biz biz olmaktan çıkmışız demek ki ; biz başka bir millet ve başka insanlar olmuşuz diye düşünmekten ve söylemekten kendimizi alamadık.
“Vatanıma, Milletime, Bayrağıma, Kitabıma canım feda olsun. Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim” anlayışı Müslüman Türk milletinin, vatanımızın, Bayrağımızın ve Kitabımızın en büyük teminatı, en kuvvetli nokta-i istinadı idi düşmanlara, hainlere ve gafillere karşı.
Demek ki yeni bir oyun, yeni bir komplo, yeni bir tehlike ile karşı karşıyayız.: Birileri bizi en büyük teminatımız ve en kuvvetli dayanak noktamız olan şehitlik ve gazilik inancımızdan, şehadet sevdamızdan; anadan, yardan ve serden vazgeçebilme fedakarlığımızdan mahrum bırakmak istiyor.
Ey Müslüman Türk milleti! Uyan, basiret gözünü aç. Bayrağına ve mukaddesatına sahip çık. Şanlı ecdadın Çanakkale'de ırzını ve namusunu çiğnetmedi. Şehadet şerbetini içerek “Bedrin Arslanları” makamına yükseldi. Sende Milli haysiyetini, inancını, namusunu, Ay-Yıldızlı al bayrağını ihanet şebekelerine çiğnetme. Ve nasıl bir ecdadın torunları olduğunu bütün cihana göster.

“Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal,
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal;
Hakkıdır, hür yaşamış, Bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal.”

FEDAİ MARŞI

DEDiLER Ki, YANARSINIZ.
ATES BU NE SANARSINIZ.
SiZ ATE
SLE OYNASINIZ.
HEY, BiZE DERLER PERVANE,
BiZE ATESTEN PERVA NE!
BiZ VECD iLE RAKS EDERiZ.
BiR YÜCE YOLDA HEDERiZ.
HER GÜN DEDiK YiNE DERiZ.
HEY, BiZE DERLER PERVANE,
BiZE ATESTEN PERVA NE!
FEDAiLERi HEP ANARIZ,
SEMENDER OLMAZ, YANARIZ,
YANARAK ASKA KANARIZ.
HEY, BiZE DERLER PERVANE,
BiZE ATESTEN PERVA NE!

 

FEDAİNİN YOLU

" YOLUNUZ ÇETİN, YÜKÜNÜZ DÜNYALAR KADARDIR. ÇÜNKÜ TARİHİ AKIŞINIZ HEDEFİNDEN SAPTIRILMIŞ, ÇÜNKÜ MİLLTİMİZ ALDATILMIŞTIR. SİZ, TARİHİ MECRAINA OTURTMAKLA MÜKELLEFSİNİZ. BÜTÜN TEK BAŞINA OLANLAR GİBİ MAĞLUP VE ÜMİTSİZ KALMAMAK İÇİN, EN MUKADDES SEVGİ VE KİNLERLE DONANARAK BERABERLİĞİNİZ, İSTİKBALİ TAŞIYAN GELECEK NESİLLERİN RUH MAYASI OLACAKTIR. TARİHİN VE ALLAHIN EMRİ BİRLİKTİR, BİR OLACAKSINIZ: HATTA KİMBİLİR, TEK BAŞINA CENNETE BİLE GİRMEYE HAKKI OLMAYANLARDANSINIZ."

İ. ETHEM AKINCI'NIN BÜYÜK TAARRUZDAKİ SÖZLERİ:

"AKINCI KARDEŞLERİM! İŞİMİZ BİTTİ. VEDA VAKTİ GELDİ. ŞİMDİ VERDİĞİMİZ SÖZ GEREĞİ, BİR TEŞEKKÜR BİLE BEKLEMENDEN KÖYÜNÜZÜN YOLUNU TUTUN VE SABANA YAPIŞIN. SİZ SAVAŞIRKEN KÖYÜNÜZ YIKILMIŞ, EVİNİZ YAĞMALANMIŞ, AİLENİZ KAYBA UĞRAMIŞ OLABİLİR. TEVEKKÜLLE KARŞILAYIN. DAHA ACISI BELKİ BAZI HAİNLERİ ZENGİN HATTA MEVKİ SAHİBİ OLMUŞ GÖREBİLİRSİNİZ. BİRGÜN, HİZMETİNİZİ KÜÇÜMSEYENLER BİLE ÇIKABİLİR. BÜTÜN BUNLARI ÖLÜME MEYDAN OKUMUŞLAIN VAKARI İLE SEYREDİN. ANCAK VATANIN KURTULUŞUNDA PAYI OLANLARIN DUYABİLECEĞİ O ZENGİN HAZZI, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEYİN. ÇÜNKÜ BU HAZZI VATANIN KURTULUŞUNDA PAYI OLANLARDAN BAŞKA HİÇ KİMSE DUYAMAZ

DEMİRCİ AKINCILARI

İBRAHİM ETHEM AKINCI

TTK, ANKARA, 1978

TÜRK'E KARŞI DURMAK

TÜRK ' E KARÞI DURMAK

Tanrý'nýn yeryüzündeki gölgesidir, aksidir Türk. Gafil insanlar; bilmezler mi ki, her savaþçýnýn bir silahý, her hükümdarýn bir celladý vardýr. Türk; kýrbacýdýr, kýlýcýdýr, topudur, güllesidir Tanrý'nýn... Elidir, ayaðýdýr, sevgisi, intikamýdýr.

Türk, görevini Tanrý'dan almýþ, binlerce yýl ifa etmiþtir. Edecektir... Tanrý buyruðu onunla hayata geçer; onunla daðýlýr adalet; onunla bulur cezasýný suçlu; onunla alýr armaðanýný doðru kiþi.

Türk, kainatta var olduðu günden bu yana hakkýn ve hakikatin kýlýcý olmuþtur. Gözü yaþlýlarýn gözyaþlarýný O silmiþ, eli kanlýlarýn boynunu O vurmuþtur.

Onunla gülmüþtür bebeler, Onunla dinmiþtir mazlumun ýstýrabý. "Hakký tutup kaldýrmayý" kendine þiar edinen Türk, kan dökmeyi de bundan dolayý iyi bilmiþtir.

Tanrý'nýn ulusudur Türk. "Rahim"dir, "Müntakim"dir... Onun içindir ki, Türk'e karþý durmak, Tanrý'ya karþý durmaktýr...
 

TÜRK'E DÝRENMEK; TABÝATA DÝRENMEKTÝR...

Tabiat Türk'ün ta kendisidir. Türk tabiattýr; tabiat Türk'tür. Fýrtýnadýr, kasýrgadýr, borandýr Türk.

Önünde diz çökene tan yelidir; boyun eðene kavak hýþýrtýsýdýr yüreðin en derinini okþayan. Yunus gibi, Hacý Bektaþ gibi, Ahmet Yesevi gibi gönül erlerini doðuran da; Attila gibi, Timur gibi, Oðuz Kaðan gibi bozkurtlarý dünyaya yetiren de Türk analarýdýr.

Bakýþlarý þimþektir Türk'ün. Gönlü bozkýr havasýdýr en keskininden. Uçsuzdur, bucaksýzdýr, sonsuzdur hayalleri o bozkýrlar kadar. Tozludur, nasýrlýdýr elleri o bozkýrlar kadar...

Altay'ýn balasýdýr Türk... Altay'dan doðmuþ, "ana" demiþ ona; ihanet etmemiþtir. Tanrý Daðlarýnýn, Ergenekon'un soyundandýr. Orkun'un, Selenga'nýn, Ýrtiþ'in ak sütünü emmiþ; Aral'ýn, Hazar'ýn gök suyunda yunmuþtur O...

Onun için; "tabiat"a direnmek, "öz"e direnmektir. "Öz"e direnmek ise, kainatýn bütün gerçekliklerine, tarihin bütün yazdýklarýna, bütün derslerine direnmektir. Ýnsanoðlu tabiata boyun eðmek zorundadýr yaþamak için. Onun kurallarýna göre yaþam tarzlarý geliþtirmek mecburiyetindedir. Tabiat, gerçekliðin, hakikatin bizzat kendisidir. Tabiat, Türk'ün bizzat kendisidir...

TÜRK'E SÝLAH ÇEKMEK; ÝNTÝ-HAR ETMEKTÝR...

Niceler denemiþtir bunu. Niceler girmiþtir yerin dibine kaybediþin en þiddetlisiyle.

Zalimin ecelidir Türk... Eceli gelen namert, Türk'le dalaþýr.

Türk'e kýlýç çekmek, kaybetmektir... O'na kafa tutmak, zeka geriliðine iþarettir. Zira, tarih sayfalarý, ona silah çekenlerin kanlarýyla sulanmýþtýr. Biraz okuyan, geçmiþi biraz hatýrlayan uluslar, Türk'e karþý davranýþlarýný yeniden gözden geçirmek zorundadýrlar.

Peygamber sabrý vardýr Türk'te. Ýç direnç mükemmeldir. Ama bardaðýn taþma noktasýnda, büyük bir infilak baþlar. Volkanlar kaplar dört bir yaný; kandan nehirlerde boðulur alçak...

Türk'e silah çekenin baþarý þansý, galibiyet ihtimali yoktur. "Savaþ"ýn babasýdýr O... "Ýt dalaþý", Onunla "Bozkurt Vuruþu"na dönüþmüþ; adýna "Savaþ" denmiþtir. Savaþýn yaratýcýsýna savaþ açmak, ancak ahmaklarýn iþi olacaktýr.

Ey Türk! Sen Tanrý'nýn gölgesisin; sen tabiatsýn, sen SAVAÞSIN... Al silahýný artýk eline. Çýksýn oðullar yuvalarýndan Ergenekon'dan çýkarcasýna. Kana boyansýn yedi iklim. Yarýlsýn yerin baðrý. Kopsun kýyamet. Yetsin artýk tutsaklýðýn... Yeter artýk beklediðin...

Çünkü;

Türk'e karþý durmak, Tanrý'ya karþý durmaktýr,

Çünkü;

Türk'e direnmek, tabiata direnmektir,

Çünkü;

Türk'e silah çekmek, intihar etmektir...

OĞUZ KAAN TÜRKLÜK DUASI

YÜCE ALLAH'ým, GÜZEL ALLAH'ým!

Sen TÜRK'ü TÜRK yurtlarýný koru !..

Düþman þerrinden sakla ! TÜRK'ü yiðitlikte daim et ! TÜRK'ü erlik davasýyla yaþat ! TÜRKü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne herþeyden önce, hatta kursaðýna ekmek koymadan evvel TÜRKlük sevgisini koy ! TÜRK'ü ideal ile yaþat ve ideali hakikat yapmaya çalýþsýnlar ! Törelerini canlarý gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme ! Bilakis zahmete alýþtýr ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalýþma kudreti verirsin ! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e deðiþmez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi deðiþmesin, sade tekemmülle tadilat görsün !

YÜCE ALLAH'ým !.

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teþkilatý, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasýl olduðundan; TÜRKE'e bunlarý ver ! TÜRK'ten hýrsýz, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatýna kapýlýp, öfke ile ayaklanmasýn ! Birden barut gibi parlamasýn ! Daima soðuk kanlý olsun ! TÜRK'ü her milletten cesur yarat ! Öç almayý TÜRK asla unutmasýn !

YÜCE ALLAH'ým !.

Namuzsuz bir tek TÜRK yaratacaðýna, dünyayý yýk daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herþeyi mukayese etsin ! Yalnýz akýl ve mantýk denen þeylere býrakma onu ! Sabýrlý, derde dayanýklý olsun ! Ýradesi çelik gibi olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRKleri maymun iþtahlý yapma ! TÜRK daima ihtiyatla adým atsýn ! Kimsenin tatlý diline inanmasýn ! Kimseye emniyet olmasýn ! Çalýþma zekâdan üstün bir kýymet olduðundan, ALLAH'ým, sen TÜRK'ü çalýþkan et ! TÜRK'ün ömrü çalýþma ile geçsin ! Ona daima çalýþma aþký ver ! Hele elbirliði ile çalýþmayý alet etsin ! Tembel TÜRK'ü hemen öldür !

TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalýþma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz! Milli büyüklüðün tek þartý yüksek ideal, buna alýþmak için de yüksek ahlak, fedakarlýk ve sebat lazým olduðundan TÜRKleri ahlaklý, sebatlý ve FEDAÝ kýl! ALLAH'ým, TÜRKleri sen kendi elinle birleþtir ve herþeyden evvel ruhlarý birleþsin! Onlarý tek bir kafa gibi birleþtirici kültür sahibi et! TÜRK'ü töresine sadýk kýl, ALLAH'ým! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asýrlarýn tecrübesi ile husule gelmiþ büyük bir hikmettir. ALLAH beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladý ve saklasýn!

YÜCE ALLAH'ým !.

TÜRK milletini lafçý deðil, elinden iþ gelir insanlar et ! Bir þey söylemek vazife yapmak deðildir. Onu fiilen yapmak ve yaptýrmanýn vazife olduðunu beyinlere sok !

GÜZEL ALLAH'ým !.

Sana hepsinden çok yalvardýðým þudur : TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar ! Dalkavukluk ve emsali vasýtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK'e kötü para hýrsý verme ! Dalkavuklarý yok et !

AMAN ALLAH'ým !.

TÜRK aile, töre ve disiplinini her þeyden evvel koru! TÜRK topraðýnda hürler yaþasýn. Adaletten baþka bir þey hüküm sürmesin! Sen TÜRK'e tabii þeylere tabiata karþý sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsýn ki fakirlik suç sayýlsýn!

Acunu ( Dünyayý ) Yaratan Yüce ALLAH'ým !.

TÜRKe insaniyetten evvel TÜRK milletini düþündür. Ýnsanlarýn insaniyet dedikleri þey, göz boyamak için icat edilmiþ bir boyadýr. Ýnsaniyet maskesi taþýyan öyle milletler vardýr ki maskelerinin altýnda canavarlar yaþar. Ýnsaniyeti gören olmadý. ALLAH'ým, TÜRK'e saðlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrýný, tahammülünü ayný zamanda gayretini arttýr! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetin TÜRKLÜK aþý olduðunu TÜRK'e öðret!

ALLAH'ým !.

TÜRKÇE konuþulan, TÜRK'e yurtluk etmiþ olan yerleri kýyamete kadar TÜRK'ün hükmü altýnda býrak !

YÜCE ALLAH TÜRK'ü KORUSUN !..

OÐUZ KAÐAN

M.K ATATÜRK VE MEHMETÇİK

DÜNYA'NIN HÝÇBÝR TARAINDA VE ORDUSUNDA YÜREÐÝ SENÝNKÝNDEN DAHA TEMÝZ VE SAÐLAM BÝR ASKERE RASTGELÝNMEMÝÞTÝR. HER ZAFERÝN EN BÜYÜK PAYI SENÝNDÝR. HAYATINI , ÝMANINLA, ÝTAATÝNLE, HÝÇBÝR KORKUNUN YILDIRMADIÐI , DEMÝR GÝBÝ PAK KALBÝNLE DÜÞMANI ALT EDEN BÜYÜK GAYRETÝN ÝÇÝN MÝNNET VE ÞÜKRANIMI SÖYLEMEYE NEFSÝME EN AZÝZ BÝR BORÇ BÝLÝRÝM...

M.K. ATATÜRK